Biuro Obsługi Interesantów

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu

ul. Katedralna 13

78-100 Kołobrzeg

e-mail: poi@kolobrzeg.sr.gov.pl

 

Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu Rejonowego

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:

Biuro Obsługi Interesanta:

poniedziałek: 7.15 – 18.00, wtorek - piątek: 7.15 – 15.00

Czytelnia akt:

poniedziałek: 10.00 – 18.00, wtorek - piątek: 7.30 – 14.30

Biuro Podawcze:

poniedziałek: 8.00 – 18.00, wtorek - piątek: 8.00 – 15.00

Kasa Sądu:

 • poniedziałek: 9.00 – 16.00,
 • wtorek - piątek: 8.30 – 14.00 ( przerwa 11.00 - 11.20 )
 • w ostatni dzień każdego miesiąca: 8.30 - 13.30 ( przerwa 11.00 - 11.20 )

  

Biuro Obsługi Interesantów zostało utworzone w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu z dniem 20 stycznia 2011 r.

 

Stanowiska: 

 

Regulamin czytelni akt:

 1. Akta spraw sądowych przeglądać mogą wyłącznie osoby uprawnione pod nadzorem pracownika Sądu i nadzorem elektronicznym.

 2. Czytelnia Akt jest czynna:

 • poniedziałek w godzinach od 10.00 do 18.00 (ostatnia osoba wchodzi o 17.30)

 • wtorek - piątek w godzinach od 7.30 do 14.30 (ostatnia osoba wchodzi o 14.00)

 1. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do Czytelni Akt.

 2. Akta do Czytelni należy zamawiać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

 3. Zamówienia można składać osobiście w Czytelni, składając wniosek pisemny, telefonicznie (94 35 75 142) oraz drogą mailową na adres: sr.kolobrzeg@koszalin.so.gov.pl.

 4. W treści zamówienia należy podać pełną sygnaturę akt, imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz jej status w sprawie, telefon kontaktowy, a także proponowany termin udostępnienia akt.

 5. Zgłoszenia niekompletne mogą nie zostać zrealizowane.

 6. Przy braku wcześniejszego zamówienia akt, o możliwości ich udostępnienia w dniu zgłoszenia zainteresowanego decyzje podejmuje Kierownik Punktu Obsługi Interesanta po uzgodnieniu z Kierownikiem danego Sekretariatu.

 7. Zamówienia odebrane po godzinie 15.00 będą realizowane w dniu następnym.

 8. Akta nie będą dostępne w dniu rozprawy i dzień po terminie rozprawy.

 9. Akta udostępniane są osobie uprawnionej, po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz złożeniu czytelnego podpisu w wykazie osób przeglądających akta.

 10. Akta przekazywane są do Czytelni po stwierdzeniu przez Kierownika odpowiedniego Sekretariatu, że osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i akta mogą być w danym momencie udostępnione interesantowi.

 11. W przypadku zamówienia większej liczby akt osoba korzystająca z Czytelni może jednorazowo otrzymać tylko jedne akta. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant obowiązany jest zwrócić dotychczas przeglądane akta.

 12. Zabronione jest wynoszenie akt poza Czytelnię.

 13. W czytelni Akt można korzystać z własnego sprzętu, np. komputerów przenośnych, aparatów cyfrowych, tylko za zgodą Przewodniczącego Wydziału - dysponenta akt lub sędziego, za wiedzą i pod nadzorem osoby obsługującej Czytelnię Akt, co należy zaznaczyć wnioskując o udostępnienie akt.

 14. Na terenie Czytelni Akt osoby czytające akta zobowiązane są do zachowania ciszy i niezakłócania pracy innych osób. Zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz spożywania posiłków i napoi.

 15. Osoby czytające akta mają obowiązek poszanowania udostępnionych akt, zabronione jest niszczenie akt i dokonywanie jakichkolwiek adnotacji w aktach.

 16. Osoby czytające akta maja obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu i zaleceń oraz uwag osoby obsługującej Czytelnię.

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-15
Publikacja w dniu:
2018-01-15
Opis zmiany:
zmiana godzin pracy kasy sądu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Marcin Woźniak
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-27
Publikacja w dniu:
2017-12-27
Opis zmiany:
korekta opisu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-21
Publikacja w dniu:
2017-12-21
Opis zmiany:
zmiana nazwy komórki POI na BOI
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Marcin Woźniak
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2011-01-19
Publikacja w dniu:
2016-02-16
Opis zmiany:
b/d