Gdzie składa się odwołanie od decyzji organu rentowego?

Odwołania od decyzji organu rentowego wnosi się na piśmie wdwóch egzemplarzach do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Organ rentowy, do którego wniesiono odwołanie na piśmie lub do protokołu, przekazuje je niezwłocznie wraz z aktami i odpowiedzią na odwołanie do właściwego sądu.

Rejestr zmian dla: Gdzie składa się odwołanie od decyzji organu rentowego?

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Małgorzata Kornacka
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2016-08-29
Publikacja w dniu:
2016-08-29
Opis zmiany:
b/d