Informacje dla interesantów

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu

ul. Katedralna 13

78-100 Kołobrzeg

 

NIP: 671-10-30-665

 

tel. 94 35 75 111

fax 94 35 22 620

e-mail: administracja@kolobrzeg.sr.gov.pl

 

Informacja o trybie składania skarg i wniosków

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) - rozdział 5a (art. 41a - 41e) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 524).

Prezes Sądu Rejonowego w Kołobrzegu jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Kołobrzegu ul. Katedralna 13 78-100 Kołobrzeg

Skargi i wnioski na piśmie, składane osobiście, przyjmuje Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Kołobrzegu - stanowisko w Punkcie Obsługi Interesantów (pok. 2, parter).

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej można przesyłać na adres: administracja@kolobrzeg.sr.gov.pl

Skargi i wnioski wnoszone ustnie do protokołu przyjmują pracownicy Punktu Obsługi Interesantów (pok. 2, parter).

Bez rozpoznania pozostawia się skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe oraz skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności orzeczniczej sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

 

Dojazd do siedziby sądu

Dojazd do siedziby Sądu z dworca PKP i PKS autobusem miejskim linii 5 (przystanek na ul. Aleja św. Jana Pawła II).


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan na dzień 30.03.2021

Rejestr zmian dla: Informacje dla interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-30 13:50:14
Publikacja w dniu:
2021-03-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-24 12:10:03
Publikacja w dniu:
2021-02-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-24 12:09:18
Publikacja w dniu:
2021-02-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-14 11:37:46
Publikacja w dniu:
2019-11-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Marcin Woźniak
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
aktualizacja nazwy ulicy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Marcin Woźniak
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2011-01-19
Publikacja w dniu:
2016-02-16
Opis zmiany:
b/d