Jakich terminów należy dochować, aby wnieść apelację od wyroku w sprawie cywilnej (np. o rozwód, o zapłatę)?

Po ogłoszeniu wyroku należy w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia złożyć wniosek o doręczenie odpisu sentencji wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem, a następnie - po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem - wnieść w terminie dwutygodniowym apelację do sądu II instancji za pośrednictwem sądu I instancji, w tylu egzemplarzach, ile jest stron postępowania.

Jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku.

 

Rejestr zmian dla: Jakich terminów należy dochować, aby wnieść apelację od wyroku w sprawie cywilnej (np. o rozwód, o zapłatę)?

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Małgorzata Kornacka
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2016-08-29
Publikacja w dniu:
2016-08-29
Opis zmiany:
b/d