Kto może zostać oskarżycielem posiłkowym?

Każdy pokrzywdzony przestępstwem z oskarżenia publicznego może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony może do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Oskarżyciel posiłkowy - jako strona procesu może:

  • składać wnioski dowodowe,

  • zadawać pytania świadkom,

  • odwoływać się od wyroku.

Rejestr zmian dla: Kto może zostać oskarżycielem posiłkowym?

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Małgorzata Kornacka
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2016-08-29
Publikacja w dniu:
2016-08-29
Opis zmiany:
b/d