Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Sygn. akt I Ns 177/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu ogłasza, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. został złożony wykaz inwentarza spadku po zmarłym w dniu 23 grudnia 2017 r. Kazimierzu Medyńskim, PESEL: 39022406875, ostatnio zamieszkałym w Kołobrzegu. Ze złożonym wykazem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć w sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Sygn. akt I Ns 177/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
umieszczenie ogłoszenia