Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Sygn. akt I Ns 253/18

2019-02-21

     Sąd Rejonowy w Kołobrzegu I Wydział Cywilny zarządza sporządzenie spisu inwentarza spadku po Janie Giedrojć (PESEL 51041414475), zmarłym dnia 30 kwietnia 2017 r. w Białogardzie, ostatnio stale zamieszkałym w Kołobrzegu (ul. Jana Chodkiewicza 26A29). Wykonanie postanowienia zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztofowi Przybyłowicz.
     Osoba będąca spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

                                                                                                               SĘDZIA SĄDU REJONOWEGO
                                                                                                                 Marzena Niemczyk - Królikowska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Sygn. akt I Ns 253/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Marcin Woźniak
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-21
Publikacja w dniu:
2019-02-21
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia