Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Sygn. akt I Ns 387/18

2019-01-16

                                                                                                   OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu I Wydział Cywilny zarządza sporządzenie spisu inwentarza spadku po Małgorzacie Rosołowskiej (PESEL 72040309087) , zmarłej dnia 27 stycznia 2014 r. w Kołobrzegu , ostatnio stale zamieszkałej w Kołobrzegu (ul. Artyleryjska 23/3). Wykonanie postanowienia zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Marlenie Jurkiewicz.
Osoba będąca spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


                                                                                                                                                                   SĘDZIA SĄDU REJONOWEGO
                                                                                                                                                                   Marzena Niemczyk - Królikowska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Sygn. akt I Ns 387/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Marcin Woźniak
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-16
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia