Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Sygn. akt I Ns 638/17

2018-02-27

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu ogłasza, że w dniu 20 listopada 2017r. został złożony wykaz inwentarza spadku po zmarłym w dniu 22 września 2017 r. Alfredzie Michalskim, synu Lecha i Elżbiety , ostatnio zamieszkałym w Ustroniu Morskim .  Ze złożonym wykazem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

     Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć w sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Sygn. akt I Ns 638/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
umieszczenie ogłoszenia