Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Sygn. akt I Ns 665/17

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Sygn. akt I Ns 675/17

POSTANOWIENIE

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący SSR Ewa Kargul-Grobla

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2018 roku w Kołobrzegu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie z udziałem Darii Korkus, Dominika Korkusa, Beniamina Korkusa sporządzenie spisu inwentarza spadku postanawia:

1. sporządzić spis inwentarza spadku po zmarłej w dniu 17 lutego 2016 roku Grażynie Cecylii Korkus,

2. zlecić sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Kotas Komornikowi przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Michałowi Burzyńskiemu,

3. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po zmarłej w dniu 17 lutego 2016 roku Grażynie Cecylii Korkus na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Kołobrzegu na okres 30 dni.

POUCZENIE

Osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Sygn. akt I Ns 665/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Magdalena Boreczek
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
umieszczenie informacji