Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Sygn. akt I Ns 675/17

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu ogłasza, że w dniu 28 grudnia 2017 r. został złożony wykaz inwentarza spadku po zmarłym w dniu 3 lutego 2017 r. Bogusławie Wiesławie Stypuła, PESEL: 61052412434, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Nowogardek, gm. Kołobrzeg.
Ze złożonym wykazem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć w sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Sygn. akt I Ns 675/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Magdalena Boreczek
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-08
Publikacja w dniu:
2018-05-08
Opis zmiany:
Korekta pozycji "wytworzył".
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-08
Publikacja w dniu:
2018-05-08
Opis zmiany:
b/d