Regulacje prawne, informatory, rekomendacje

Przepisy regulujące instytucję mediacji

Regulacje cywilne:

Mediacja w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 217 KB)

Mediacja w sprawach gospodarczych (PLIK PDF, 222 KB)

Mediacja w sprawach nieletnich (PLIK PDF, 233 KB)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.11.2005 r. (wynagrodzenia i zwrot wydatków) (PLIK DOCX, 16 KB)

Ustawa z dnia 17.11.1964 r., K.p.c. (Dz.U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) (PLIK DOCX, 20 KB)

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. K.c. (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) (PLIK DOCX, 16 KB)

Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398 ze zm.) (PLIK DOCX, 15 KB)

 

Regulacje karne:

Mediacja w sprawach karnych (PLIK PDF, 239 KB)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003 r. (wynagrodzenia i zwrot wydatków) (PLIK DOCX, 16 KB)

Ustawa z dnia 6.06.1997 r. K.p.k. (Dz.U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 z późn. zm. (PLIK DOCX, 20 KB)

Ustawa z dnia 6.06.1997 r. K.k. (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) (1) (PLIK DOCX, 18 KB)

Ustawa z dnia 6.06.1997 r. K.k. (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) (2) (PLIK DOCX, 20 KB)

Ustawa z dnia 6.06.1997 r. K.k.w. (Dz.U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) (PLIK DOCX, 16 KB)

 

Regulacje rodzinne (dotyczące nieletnich):

Mediacja w sprawach rodzinnych (PLIK DPF, 287 KB)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.05.2001 r. (wynagrodzenia i zwrot wydatków) (PLIK DOCX, 16 KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. (wynagrodzenia kuratorów) (PLIK DOCX, 17 KB)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.05.2001 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591) (PLIK DOXC, 22 KB)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.05.2001 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591) (1) (PLIK DOCX, 22 KB)

 

Rekomendacje

Rekomendacja nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej (PLIK PDF, 171 KB)

 

Informatory

Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów (PLIK PD,F, 1.13 MB)

Informator dla pokrzywdzonego (PLIK PDF, 1.73 MB)

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych/gospodarczych (PLIK PDF, 59 KB)

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych (PLIK PDF, 55 KB)

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich (PLIK PDF, 55 KB)

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację (PLIK PDF, 116 KB)

 

Kodeks etyczny

Kodeks etyczny mediatorów polskich (PLIK PDF, 300 KB)

 

Rejestr zmian dla: Regulacje prawne, informatory, rekomendacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Iwona Zielińska
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2014-09-17
Publikacja w dniu:
2014-09-17
Opis zmiany:
b/d