W jaki sposób można dołączyć dokumenty do sprawy, która już toczy się przed sądem?

Dokumenty kierowane do sądu w danej sprawie powinny być składane z pismem przewodnim ze wskazaniem sygnatury akt, przy czym w przypadku pism procesowych należy złożyć odpowiednią ilość ich odpisów i załączników z przeznaczeniem dla doręczenia stronie przeciwnej.

Pismo przewodnie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres osoby składającej,

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,

  • oznaczenie sygnatury akt sprawy, do której ma być dołączone,

  • krótką treść wyjaśniającą, czego dotyczy,

  • własnoręczny podpis.

Rejestr zmian dla: W jaki sposób można dołączyć dokumenty do sprawy, która już toczy się przed sądem?

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Małgorzata Kornacka
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2016-08-29
Publikacja w dniu:
2016-08-29
Opis zmiany:
b/d